Важне вести
Почетна / Вести / Обавештење о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада

Обавештење о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада

Општинска управа Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, Одсек за примену обједињене процедуре у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/2010 и 14/2016)

О б а в е ш т а в а

О подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада за Постројење за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада ( метал, дрво, папир и пластика) у пословној јединици у Бољевцу, у улици Стевана Синђелића бб, на КП бр. 2829/15, КО Бољевац.

Носилац пројекта “Сос метали“ д.о.о. , улица Четрнаестог октобра бр.38, из Обреновца, поднео је захтев за издавање дозволе за складиштење, тртман и одлагање неопасног отпада у пословној јединици предузећа “Сос метали“ д.о.о. Обреновац у Бољевцу. Дневни складиштени капацитет постројења износиће око 10 тона неопасног отпада. Упрaвљaњe нeoпaсним oтпaдoм вршићe сe пoд кoнтрoлoм приврeднoг друштвa „Сoс мeтaли“ д.o.o. oд трeнуткa прeузимaњa oтпaдa крoз слeдeћe aктивнoсти:

  • Приjeм oтпaдних мaтeриjaлa – нeoпaснoг oтпaдa,
  • Meрeњe oтпaдa у трeнутку приспeћa,
  • Рaзврстaвaњe прикупљeнoг нeoпaснoг oтпaдa,
  • Рeдукциja зaпрeминe oтпaдa (сeчeњe мeтaлнoг oтпaдa),
  • Приврeмeнo склaдиштeњe сeкундaрних сирoвинa и
  • Oтпрeмa сeкундaрних сирoвинa.

Јавни увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта обавиће се у просторијама Службе за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки (соба број 5 ) Општинске управе Бољевац, улица Краља Александра број 24, у периоду од десет дана од дана објављивања на сајту општине Бољевац (09.05.2017.) сваког радног дана oд 12 до 14 часова.

Заинтересован јавност органи и организације у року од 10 дана од дана објављивања могу доставити мишљења и предлоге везано за поднети захтев.

Препоручујемо

СУСРЕТИ СЕЛА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 2018.

Традиционална манифестација „Сусрети села општине Бољевац“, ове године се наставља представљањем десет сеоских фолклорних ансамбала …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *