Важне вести
Почетна / Сумраковац

Сумраковац

Сумраковац  је насеље у општини Бољевац у Зајечарском округу.

Према попису из 2002. године било је 642становника, од тога 313 мушког и 329 женског пола, а старосна структура је од 60-70 година.

Ово насеље је насељеноприпадницима српске националности.
У насељу имамо здравствену амбуланту и основну школу.

Црква Свете Тројице

 

Фарма за тов јунади

 

Основна школа ˝Ђура Јакшић˝ Сумраковац

1 Краћа ретроспектива рада и развоја школе

Идући путем од Бољевца према Зајечару, на седамнаестом километру, у питомој црноречкој долини налази се село Сумраковац, познато по вредним ратарима и сточарима.

Основна школа „Ђура Јакшић“, основана 1839.године, најстарија је школа у општини Бољевац. У својој дугој историји школу је завршио велики број ученика, од којих су многи завршили средње школе и факултете.

Велики број просветних радника радио је овде и давао свој допринос у образовању ученика и у ширењу просвете и културе. Најзначајније име од свих просветних радника је име Ђуре Јакшића, нашег познатог песника, чије име школа и сада носи и на кога су поносне све генерације ученика ове школе.

Ђура Јакшић је радио у овој школи 1857.године, пошто је на свој захтев премештен из Подгорца у Сумраковац.

Поред рада у школи Ђура Јакшић је сликао и писао. Најпознатије песме из овог периода су му „Вече“ и „Орао“ и приповетка „Сељаци“.

У Сумраковцу је 1953.год. отворен В разред и тако је започело основно осморазредно школовање. На почетку школске 1957/58.год., после спроведене рејонизације, Основној школи у Сумраковцу припојене су школе у Савинцу и Подгорцу-Тимоку.

Пошто је стара школска зграда, подигнута 1925.год. дотрајала, 1968.год. Савет школе је донео одлуку о изградњи нове школе са 9 учионица и осталим просторијама. Настава у новој школској згради започела је школске 1972/73.год., када су припојена одељења из Оснића и из његових засеока Тимока и Букова.

Године 1977. установљен је и обележен први пут дан школе. Тим поводом откривена је и биста Ђуре Јакшића, рад академског вајара Љубинке Савић-Граси, родом из Илина код Бољевца.

У току даљег рада настојало се да се обезбеде што повољнији услови за рад. Тако је 1980.год. отворено друго крило школске зграде са четири учионице, просторијама за васпитну групу, школском кухињом и трпезаријом. Исте год. је отворена зубна амбуланта и уведено парно грејање.

Школски простор је настављен да се обогаћује и шири, а 1982.год. проширен је део дворишта и изграђена фискултурна сала.

За веома успешан рад холове школе красе многобројне дипломе и признања, од којих је свакако најзначајнији Орден рада са сребрним крилима, Републичка И награда ВИ циклуса у акцији „Ниједна школа без спортског терена“.

Ученичка задруга „Младост“ је носилац сребрне и златне плакете Републичког Савеза ученичких задруга Србије.

Школа је у потпуности остварила и остварује своју васпитно-образовну и културно-просветну улогу, јер је читав низ година, као и данас, место одакле потичу све иницијативе за покретање свих активности у самом месту, па и шире.

Данас ова школа са издвојеним четвороразредним одељењима у Савинцу, Оснић-Тимоку, Оснић селу и Оснић-Букову има 182 ученика смештених у 15 одељења и 4 предшколске групе са 24  детета.

Ученички лист „Наша реч“ излази једном годишње због недостатка финансијских средстава. Са успехом ради и велики број секција. Фолклорне секције наше школе наступале су на бројним смотрама и ТВ емисијама.

У овој школској години у васпитно-образовном раду учествује 40 радника, који настоје, као и њихови претходници, да остваре што боље резултате у васпитно-образовном процесу.

Школа се налази у селу Сумраковац, на територији општине Бољевац која је проглашена за еколошки здраву средину. Поседује довољан број просторија за реализацију наставних и ваннаставних активности али је неопходна реконструкција истих јер су школске зграде старе и дотрајале, осим у истуреним одељењима у Савинцу и Оснић Букову. У матичној школи обновљени су санитарни чворови и саграђена летња учионица. Због недовршених радова на спортској сали ученици користе спортски терен за реализацију часова физичког васпитања.
Испред школске зграде у матичној школи постоји травната површина, па ученици своје слободно време  проводе у парку. У близини школе нема институција за културу (позориште, биоскоп, галерије…).
Естетско уређење школског простора је задовољавајуће. Учионице су у добром стању и редовно се одржавају. Улажући велики напор помоћно особље води бригу о ентеријеру, спољашњем изгледу зграде и школског дворишта.
Ресурси локалне средине са којима школа сарађује:
1.    Скупштина општине Бољевац, сходно својим могућностима излази у сусрет потребама школе.
2.    Месне заједнице Сумраковац, Савинац и Оснић на чијој се територији налази школа
3.    Школска управа у Зајечару
4.    Амбуланта Дома здравља Бољевац, медицинско особље својим радом доприноси очувању менталног и физичког здравља ученика.
5.    Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, у току је четворогодишња сарадња ове установе са нашом школом у оквиру које ће држати огледна предавања за наше ученике из области болести зависности, очување менталног и психичког здравља…
Похађање припремног предшколског програма је обавезно за децу старости од пет и по до шест и по година, у трајању од најмање шест месеци, четири сата дневно.
Припремни предшколски програм реализују васпитачи ПУ „Наша радост“ Бољевац према Плану рада предшколске установе у Сумраковцу, Оснић селу и Савинцу. Због малог броја деце у Оснић Тимоку и Оснић Букову припремни предшколски програм реализоваће учитељ.
Наша школа треба да постане:
–    место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентно усавршавање и тимски рад
–    место у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и прилагођена њиховим потребама и интересовањима
–    отворена за нове идеје, размену и сарадњу
–    чиста, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним средствима
–    место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући а руковођење јавно, праведно, подстицајно

IV разред школске 1935/36. године

Одељење данас

Школа