Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Издавање возачке дозволе

Издавање возачке дозволе

Издавање возачке дозволе

Захтев за издавање возачке дозволе подноси се лично, при чему је неопходно приложити следећа документа:

Лекарско уверење за одговарајућу категорију да није старије од 6 месеци
Уверење о положеном возачком испиту
Потврда о положеном испиту из прве помоћи
Важећа лична карта (фотокопија)
Возачка дозвола (фотокопија)

580,00 динара
Сврха:  Републичка административна такса
Жиро рачун: 840-742221-843-57, позив на број 97 20-026 прималац: Буџет РС

567,00 динара
Сврха: трошкови израде
Жиро рачун: 840-24849-77, позив на број 97 68116101335846
Прималац: ПУ Зајечар

233,00 динара
Сврха: за образац
Жиро рачун: 980-333-07, позив на број 022108
Прималац: НБС

Издавање пробне возачке дозволе

– Лекарско уверење за одговарајућу категорију да није старије од 6 месеци
– Уверење о положеном возачком испиту
– Потврда о положеном испиту из прве помоћи
– Важећа лична карта (фотокопија)
– Две слике

580,00 динара
Сврха: Републичка административна такса
Жиро рачун: 840-742221-843-57, позив на број 97 20-026 прималац: Буџет РС

462,24 динара
Сврха: трошкови израде
Жиро рачун: 840-24849-77, позив на број 97 68116101335846
Прималац: ПУ Зајечар
38,00 динара
Сврха: за образац
Жиро рачун: 980-333-07, позив на број 022108
Прималац: НБС