Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Регистрација возила са ознаком 999-(странци)

Регистрација возила са ознаком 999-(странци)

За регистрацију возила страним држављанима са ознаком 999-… потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист), са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана,
доказ о пореклу и власништву возила,
доказ о одобреном боравку у Р Србији, дужем од 6 месеци,
јединствена царинска исправа, као и решење царине о одобрењу привременог увоза до одређеног рока, ако је возило привремено увезено
доказ о обавезном осигурању возила,
доказ о истоветности (важећа лична карта за стално настањене странце, важећи пасош с одобреним боравком),
доказ о уплаћеним надокнадама о:
уплати накнаде за саобраћајну дозволу и регистарске таблице: 4.404,00 динара – МУП Р Србије
плаћеном порезу на употребу моторних возила (ПДФ верзија, Њорд верзија), таксе,
плаћеном обавезном осигурању возила
уплати Р.А.Т. : 2.790,00 динара
уплати накнаде за коришћење путева
уплати накнаде за загађивање животне средине
уплати комуналне таксе за држање возила и општинске еколошке таксе, ако су прописане општинским одлукама.