Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / За одобравање утискивања бројева шасија или мотора

За одобравање утискивања бројева шасија или мотора

За одобравање утискивања бројева шасије или мотора потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист) са доказом о започетом техничком прегледу возила,
претходну сагласност крим-техничара (вештак Управе криминалистичке полциије МУП Р Србије) за издавање закључка о утискивању бројева шасије и мотора,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеној надокнади и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 1.420,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014