Важне вести
Почетна / Е-управа / Матичне књиге

Матичне књиге

Издавање извода из матичне књиге рођених

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

 Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

 

Потребна документација:

– Попуњен Захтев за издавање извода из
матичне књиге рођених

– Важећа лична карта

– Доказ о плаћеној такси

 

Републичка административна такса: 400
дин.

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 – 20026

 

Место набавке обрасца: Матична служба, Услужни
центар

 

Место
предаје документације:
Матична служба, Услужни
центар

Место
решавања предмета
: Матична служба, Услужни центар

Изводи се издају одмах по предаји
захтева.

Телефон за информације: 030/463-412 лок.102

Радно време са странкама: 07.00-15.00

 

Грађани уписани у матичне књиге рођених
за Матично подручје Бољевац извод могу да поруче и на следеће начине:

– путем телефона бр:

 030/ 463-412 локал 102

 463-413 локал 102

 463-653

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

   Одсек за управне скупштинске
и заједничке послове

 

Потребна документација:

– Попуњен Захтев за издавање извода из
матичне књиге венчаних

– Важећа лична карта

– Доказ о плаћеној такси

 

Републичка административна такса: 400
дин. 

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 – 20026

 

Место
набавке обрасца
: Матична служба, Услужни центар

 

Место
предаје документације
: Матична служба, Услужни
центар

Место
решавања предмета
: Матична служба, Услужни центар

 

Изводи се издају одмах по предаји
захтева.

 

Телефон за информације: 030/463-412 лок.102

Радно време са странкама: 07.00-15.00

 

Грађани уписани у матичне књиге венчаних
за Матично подручје Бољевац извод могу да поруче и на следеће начине:

– путем телефона бр:

030/ 463-412 локал 120

030/ 463-413 локал 120

030/ 463-653

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

   Одсек за управне скупштинске
и заједничке послове

 

Потребна документација:

– Попуњен Захтев за издавање извода из
матичне књиге умрлих

– Важећа лична карта

– Доказ о плаћеној такси

 

Републичка административна такса: 400
дин.

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 – 53015

 

Место
набавке обрасца:
Матична служба, Услужни центар

Место
предаје документације
: Матична служба, Услужни
центар

Место
решавања предмета:
Матична служба, Услужни центар

 

Изводи се издају одмах по предаји
захтева.

 

Телефон за информације: 030/463-412 лок.102

Радно време са странкама: 07.00-15.00

 

За грађане уписане у матичне књиге умрлих
за Матично подручје Бољевац извод може да се поручи и на следеће начине:

– путем телефона бр:

030/ 463-412 локал 102

030/ 463-413 локал 102

030/ 463-653

Издавање уверења о држављанству

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

  Одсек за управне скупштинске и
заједничке послове

 

Потребна документација:

– Попуњен Захтев за издавање уверења о
држављанству

– Важећа лична карта

– Доказ о плаћеној такси

 

Републичка административна такса: 700
дин.

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 – 20026

 

 

Место набавке обрасца: Матична служба,
Услужни центар

Место предаје документације: Матична
служба, Услужни центар

Место решавања предмета: Матична служба, Услужни
центар

 

Телефон за информације: 030/463-412 лок.102

Радно време са странкама: 07.00-15.00

 

Грађани уписани у књиге држављана за
Матично подручје Бољевац уверење могу да поруче и на следеће начине:

– путем телефона бр:

030/ 463-412 локал 102

030/ 463-413 локал 102

030/ 463-653 

Упис чињенице држављанства у матичну књигу рођених

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

   Одсек за управне скупштинске
и заједничке послове

 

Потребна документација:

– Попуњен Захтев за упис чињенице
држављанства у матичну књигу рођених

– Решење МУП-а о пријему у држављанство
или о утврђивању држављанства Републике Србиј

– Извод из Матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци)

– Извод из Матичне књиге венчаних (не
старији од 6 месеци) 

 

Место
набавке обрасца
: Матична служба

Место
предаје документације
: Матична служба, Услужни
центар

Место
решавања предмета
: Матична служба, Услужни центар

Телефон за информације: 030/463-412 лок.102

Радно време са странкама: 07.00-15.00 

Заказивање венчања

Општина Бољевац – Општинска управа

   Одсек за лична стања
грађана, вођење матичних књига и изборна права Бољевац

 

Потребна документација:

– Изводи из матичне књиге рођених за
будуће супружнике

– Уверења о држављанству за будуће
супружнике

– Важеће личне карте

– Доказ о плаћеној такси

 

Општинска административна такса:

– 305,00 дин. за венчање у згради Општине
( раднм данима ) и 765,00 дин ( нерадним данима)

– 5.850,00 дин. за венчање ван зграде
Општине

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 – 20026

Место решавања предмета: Матична служба, Услужни
центар

 

Телефон за информације: 030/463-412 лок.102

Радно време са странкама: 07.00-15.00