Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Замена возачких дозвола издатих у републици Црној Гори

Замена возачких дозвола издатих у републици Црној Гори

За замену возачке дозволе издате у Републици Црној Гори до 17. 06. 2006. године, потребно је приложити следећа документа:

читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
возачку дозволу,
важећу личну карту,
две фотографије, величине 3,5 џ 4,5 цм,
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса за пријаву возача и издавање возачке дозволе
прималац: Р.А.Т.
износ: 1.100,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014