Важне вести
Почетна / Е-управа / Боравиште

Боравиште

ЗА ПРИЈАВУ-ОДЈАВУ ПРЕБИВАЛИШТА

–    Образац за пријаву-ођаву пребивалишта (књижара)
–    Уплата 210,00 динара
–    Сврха: за пријаву или ођаву пребивалишта
–    Прималац: Буџет Републике Србије
–    Жиро рачун: 840-742221-843-57
–    Позив на број: 97 20-026
–    Важећа лична карта- (за пунолетна лица)