Важне вести
Почетна / Е-управа / Бирачки списак

Бирачки списак

Увид у бирачки списак

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Важећа лична карта или важећи документ са ЈМБГ

Место решавања предмета: 2. спрат, соба 23
Телефон за информације: 030/463-369
Радно време са странкама: 07.00-15.00

Увид (провера) бирачког списка може се извршити и:
– телефоном: 030/463-369
– преко Интернета: www.boljevac.org

Упис, брисање и измене у бирачком списку

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
–   Захтев
– Фотокопија личне карте
– Важећа лична карта на увид
– Извод из  одговарајуће матичне књиге 
Место набавке обрасца:
  2. спрат, соба 23
Место предаје документације: 2. спрат, соба 23

Место решавања предмета:2. спрат, соба 23

Телефон за информације:
  030/463-369
Радно време са странкама:  07.00-15.00

Упис, брисање и измене у посебном бирачком списку

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Захтев
– Фотокопија личне карте
– Важећа лична карта на увид

Место набавке обрасца:
  2. спрат, соба 23
Место предаје документације:
2. спрат, соба 23
Место решавања предмета:
2. спрат, соба 23

Телефон за информације:  030/463-369
Радно време са странкама:  07.00-15.00