Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Продужење регистрације

Продужење регистрације

За продужење регистрације возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист), са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана,
доказ о истоветности (важећа лична карта, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о плаћеним накнадама о:
плаћеном порезу на употребу моторних возила (ПДФ верзија, Њорд верзија), таксе,
плаћеном обавезном осигурању возила,
уплати Р.А.Т. : 1.310,00 динара,
уплати накнаде за коришћење путева,
уплати накнаде за загађивање животне средине и
уплати комуналне таксе и општинске комуналне таксе, ако су прописане општинским одлукама.