Важне вести
Почетна / Е-управа / Комунални послови

Комунални послови

Општинска управа је комуналне послове поверила јавном комуналном предузећу „Услуга“ Бољевац.  
 
Поверене комуналне делатности су: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, превоз путника у градском саобраћају, одржавање чистоће у граду и насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање улица, путева и других јавних површина у граду и насељеним местима, одржавање јавних бунара и чесми, јавна расвета, одржавање пијаца, вашара и пружање услуга на њима, одржавање јавних ВЦ-а и хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица.
Комунални инспектор врши инспекцијски надзор над обављањем комуналних делатности.