Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Издавање потврда о познавању саобраћајних прописа

Издавање потврда о познавању саобраћајних прописа

За издавање потврде о познавању саобраћајних прописа потребно је приложити следећа документа:

читко попуњен образац захтева,
уверење о положеној провери знања о познавању саобраћајних прописа,
доказ о истоветности (најчешће лична карта за пунолетна лица),
две фотографије, величине 3,0 џ 3,5цм,
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 550,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014