Важне вести
Почетна / Економски развој

Економски развој

Lična karta opštine

 

 

Naziv opštine Boljevac
Lokacija 43″49″29″ SPŠ 21″57″07″IGD istočna Srbija
Populacija 12865
Teritorija 827km2, 46% obradivog zemljišta, 51% šume, 3 % puteva i objekta
Budzet 423.636.000,00 RSD
Adresa Кralja Aleksandra 24 19370 Boljevac
Telefon, fax тel : +381 (0)30 463 412
faks : +381 (0)30 463 412
E-mail kabinet@opstinaboljevac.rs
Web sajt  www.boljevac.org.rs

 

 

 

Opština Boljevac prostire se u istočnoj Srbiji, na prostoru severnog dela planinskog masiva, u dolini Crnog Timoka. Njena teritorija geografs i pripada istočnoj Srbiji, istorijski Timočkoj Krajini, a administrativno Zaječarskom okrugu. Okružena je opštinama Bor, Sokobanja, Ražanj, Paraćin, Despotovac, Zaječar i Knjaževac. Skoro sa svih strana opština je zatvorena planinskim vencima: sa severa i severozapada Kučajskim planinama i Maljenikom, sa juga grebenima Samanjca, Rtnja, Tumbe i Slemena, sa istoka ograncima
Tupižnice

Opštinu Boljevac karakteriše veliko prostranstvo, planinskog karaktera,
bogato brojnim vodotokovima, sa 24 mesne zajednice i 19 katastarskih opština.
Dolina Crnog Timoka, pravcem jugozapad-severoistok, preseca opštinu na dva
dela, od kojih je severni viši i prostraniji, dok je južni niži i naseljeniji.  Nadmorska visina se kreće od 260 do 1600m.

Najznačajniji prirodni resursi za razvoj lokalne privrede su:  velika površina pod šumama (velika količina
tehničkog i ogrevnog drveta), vodni potencijali – mogućnost navodnjavanja i
flaširanja pijaće vode, odnosno izgradnja mini hidroelektrana, klimatski i
zemljišni uslovi za razvoj poljoprivredne proizvodnje (stočarstvo, lekovito
bilje, voćarstvo i povrtarstvo), izgradnja vetrogeneratora kao postrojenja za
proizvodnju alternativne energije, mineralne sirovine (dolomit, glina – Bentonit , ukrasni kamen i
plemeniti metali).

Pored poljoprivrede, postoje uslovi za razvijanje metalo-prerađivačke industrije,
tekstilne industrije, rudarstva i energetike, drvne industrije, ali i turizma.

Privredni razvoj zasnivaće se na:

1) jačanju izvozne orijentacije privrede, posebno industrijskih grana sa tradicijom i renomeom (metalo-prerađivačka, industrija rudarstva i energetike,
drvna industrija)

2) podizanju kvaliteta sektora usluga.

Idustrijski centri nalaze se u naseljima: Boljevac (više industrijskih i radnih zona), Bogovina i Mirovo (gde je i formirana Industrijska zona „Mirovo“).

Prirodne karakterisike stvaraju mogućnost razvoja nekoliko vidova turizma: rekreativnog, izletničkog, đačkog, avanturističkog (ekstremni sportovi: paraglajding, planinarstvo), lovno-ribolovni, manifestacioni, tranzitni, sportski.

 

 
Geografski položaj
Udaljenost opštine od gradova
 

 

 Beograd           210 Km
 Beč           820 Km 
 Budimpešta           580 Km
 Istanbul           760 Km
 Sofija           200 Km
 Solun           520 km
 Podgorica           440 Km

 

Udaljenost od najbližih graničnih prelaza

 

 

Granični prelaz ,,Vrška Čuka“
ka Bugarskoj
 50 Km
Granični (rečni) prelaz
Kladovo – Turnu Severin ka Rumuniji
 145 Km

 

Saobraćajna povezanost

 

Autoput (Koridor X)  Indirektan pristup na E75 preko Paraćina, udaljenost 50 km
Magistralni putevi  Paraćin – Zaječar (E761)
Železničke linije (koridor X)  Indirektan pristup liniji Beograd – Niš preko Paraćina udaljenost 50 km
Reka Dunav (Koridor X)  Direktan pristup luci Kladovu/Udaljenost od luke 145 km
Aerodrom  Udaljenost od međunarodnog aerodroma ,,N.Tesla“, Beograd, 222 km
Udaljenost od aerodroma u Nišu, 125 km

 

Ljudski resursi
 

 

 Radna snaga  Broj radno sposobnog stanovništva 8.158 (15-64 godine)
 Obrazovna struktura  6.67% visoka i viša škola, 46.21% srednja škola, 47.12% osnovna škola i manje
 Obrazovni profili/ škole i fakulteti  3 osnovne škole (sa 19 izdvojenih odeljenja)
1 srednja škola – obrazovni profili : gimnazija, ekonomija, (ekonomski tehničar) i šumarstvo (šumarski tehničar)
 Broj nezaposlenih   1004, stopa nezaposlenosti 36.04 %
 Prosečna bruto plata  242 € / mesečno

 

Lokalna privreda
 

 

Broj preduzeća  36 privrednih društava i 273 preduzetnika
Veličina preduzeća  80.7% malih, 13.8% srednjih i 5.5% velikih privrednih društava
Dominantne grane privrede  šumarstvo, rudarstvo, mašinstvo, energetika
Najveće domaće kompanije  ŠG ,,Timočke šume“, Boljevac, šumarstvo
RMU ,,Bogovina“, Boljevac, rudarstvo
FPM ,,Afromehanika“, Boljevac, mašinstvo
,,Istpoint“ fabrika peleta, Boljevac, energetika
,,Unimer-nemetali“, Mirovo, eksplotacija dolomita
,,Euroqua“, Krivi Vir, fabrika vode
Najvažniji strani investitori  BTR, Mirovo-proizvodnja industrijskog ćumura, energetika
Nemačka (1/3 udela)

 

Mogućnost za ulaganje
 

 

Površina lokacije  Industrijska zona ,,Mirovo“ – 738100 m2
Namena zemljišta  Građevinsko/ poljoprivredno / šumsko / mešovito
Izgrađeni objekti na lokaciji  da : postrojenje za proizvodnju industrijskog ćumura, površine 912 m2
Vlasnička struktura  22% državnog i 78% privatnoh vlasništva
Infrastuktura  Pristupne saobraćajnice, el. energija, voda
Lokacija  udaljenost od  centa grada – 7 km
uadaljenost od glavnih saobraćajnica – uz državni drum Paraćin – Zaječar
Cena i uslovi pribavljanja  1.30 €/m2 – početna cana (kupovina – aukcija)
0.03 €/ m2 /god. – zakup do 99 godina
Naknade za uređivanje GZ  0.95 €/m2
Lokalne olakšice i podsticaji  Za osnivanje preduzeća, radnje proizvodnog karaktera, kao i za postojeća proizvodna preduzeća koja uvode nove proizvodne programe, a koja će zaposliti preko 10 novih radnika, najmanje 5 godina, biće oslobođeni u periodu od dve (2) godine plaćanja :
– komunalne takse za isticanje firme
– naknade za korišćenje građeviskog zemljišta
– poreza na imovinu