Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Промена регистарских таблица

Промена регистарских таблица

За промену регистарских таблица потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист),
саобраћајну дозволу,
потврда о пријави нестанка регистарских таблица,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац:име, презиме и адреса
сврха:    образац саобраћајне дозволе и регистарске таблице
прималац:    МУП Р Србије
износ:1.524,00
жиро рачун:840-21849-56
уплатилац:име, презиме и адреса
сврха:такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 2.360,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014