Важне вести
Почетна / Питајте председника

Питајте председника

Поздравна реч председника

 Поштовани суграђани,

 Циљ садашњег руководства Општине Бољевац је да, кроз добро и ефикасно управљање ресурсима којима  располаже, у сарадњи са грађанима, решавањем инфрастуктурних проблема и стварањем услова за улаз  приватног капитала у привредни миље општине, трајно обезбеди становништву Општине Бољевац    квалитетнији живот.

 Стратегијом одрживог развоја Општине Бољевац за период 2010-2020. године, предвиђени су програми и  пројекти чијом би се реализацијом досегао виши квалитет живота у свим насељима, а тиме и обезбедио  равномерни развој сваке општинске јединице, те створиле претпоставке за бржи привредно-пољопривредни  развој, односно досегао висок степен социјалне инклузије.

Предуслов успешне реализације планираних програмских садржаја и сигурног развоја је добро разумевање у планирању и делању свих заинтересованх страна: садашњег и будућих руководстава локалне самоуправе, тј. свих политичких опција које се развијају ношене одговорношћу према заједници, те представника свих установа и организација и самих грађана.

Вођени жељом да досегнемо висок степен јединства према развојним принципма, прихватили смо у начину израде стратегије програм рада препоручен од стране пројекта Еxцханге 2. Зато сам оформио координационо тело за израду Стратегије одрживог развоја Општине Бољевац, а оно је организовало радне групе, чији су чланови били представници свих релевантних стручних и организационих група које делују на територији наше општине.

Овом приликом се свима, који су дали допринос у изради Стратегије одрживог развоја, захваљујем на сарадњи.

Стратегија је документ практичне вредности, кључ којим се отварају врата републичких и европских фондова, потребних малим општинама каква је наша, да обезбеде недостајућа средства којима имплементација програма и пројеката, анведених у овој стратегији, постаје могућа.

Стратегија одрживог развоја, у овом тренутку, показује изглед и сврху развојних принципа. Већ у следећем, њен квалитет ће се мерити квантитетом и квалитетом реализованих пројеката. За то су нам потребни, првенствено, људи, стручни, али и  искусни, и вођени жељом да допринесу развоју своје средине. У такве људе, ова заједница треба да улаже.

                                                                                                    Председник општине
др Небојша Марјановић
Извод из Поздравне речи председника Општине Бољевац
поводом усвајања Стратегије одрживог развоја у Скупштини општине Бољевац

 


Питајте председника

Ваше име и презиме (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Тема (обавезно)

Ваше питање (обавезно)