Важне вести
Почетна / Вести

Вести

БОЉЕВАЦ СЕ УКЉУЧУЈЕ У КАМПАЊУ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Општина Бољевац се ове године придружује кампаљи под називом „16 дана активизма против насиља над женама“, која траје од 25. новембра до 10. децембра, а коју је иницирало Координационо тело за родну равноправност Владе Србије. Циљ кампање је  подизање свести и предузимање активности против насиља над женама, а у кампању …

Прочитајте Више »

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

НАЦРТ На основу члана 191. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006), чланова 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 130. Статута општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. …

Прочитајте Више »

ОБНОВЉЕН СПОМЕНИК БОРЦИМА ВЕЛИКОГ РАТА У ПОРТИ ЦРКВЕ ЛОЗИЦЕ У КРИВОМ ВИРУ

У сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у Нишу и уз финансијску подршку Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања, обновљен је један од значајних историјских споменика на подручју Бољевца, изграђен у знак сећања на страдале војнике у Великом рату. Споненик је подигнут 1931. године у порти цркве …

Прочитајте Више »

БОЉЕВАЦ УСПОСТАВЉА САРАДЊУ СА РУМУНСКИМ ГРАДОМ МИОВЕНИ

Након посете председника Општине Бољевац, Небојше Марјановића румунском граду Миовени, делегација ове општине боравила је у тродневној посети Бољевцу, у циљу дефинисања будуће сарадње. Сарадња ће се одвијати најпре на културном плану, разменом различитих садржаја, али је у перспективи наговештена и могућа економска сарадња, пошто је овај град центар ауто …

Прочитајте Више »

Ново Упутство за израду буџета за 2018. годину

Одељење за буџет и пореску администрацију Општинске управе општине Бољевац доставља свим корисницима Упутство за израду буџета за 2018. годину. Упутство садржи детаљна објашњења процеса и правила израде буџета, као и рокове за доставу финансијских планова. Предлог финасијских планова директних и индиректних корисника буџетских средстава треба да садржи следеће табеле: …

Прочитајте Више »

Оглас о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Општинска управа Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, Одсек за примену обједињене процедуре   у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/2010 и 14/2016) О б а в е ш т а в а О подношењу …

Прочитајте Више »

ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017), члана 49. и 49а. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима …

Прочитајте Више »

ОДРЖАНА 9. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници СО Бољевац су верификовали три нова мандата, па ће уместо Звока Марковића, Ивана Милутиновића и Милице Микуловић, који су поднели оставке на претходној седници, у одборничким клупама седети Роберт Јовановић, професор енглеског језика са листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, Силвија Милијић, физиотерапеут,  са листе „Савез за бољи Бољевац …

Прочитајте Више »

ОГЛАС за давање у закуп комплекса зграда у насељу Ртањ јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп комплекса зграда у насељу Ртањ јавним надметањем  бр. 06-125/2017-II/10.1 …

Прочитајте Више »

ТРИБИНА О КРЕДИТИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Општинска управа је у сарадњи са филијалом Народне банке Србије из Ниша, организовала трибину на којој је било речи о кредитирању пољопривредне производње од стране пословних банака и могућностима осигурања, односно сарадње са осигуравајућим кућама. Пољопривредним произвођачима су предочене погодности и ризици краткорочних и дугорочних кредита, као и могућности коришћења …

Прочитајте Више »