Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Привремена регистрација

Привремена регистрација

За привремену регистрацију возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист), са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана,
доказ о пореклу и власништву возила, односно основу привременог коришћења
јединствена царинска исправа, као и решење царине о одобрењу привременог увоза до одређеног рока,
доказ о обавезном осигурању возила,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеним накнадама :
за потврду о привременој регистрацији и регистарске таблице: 1524,00 динара
о плаћеном порезу на употребу моторних возила (у ПДФ или Њорд верзији), таксе,
о плаћеном обавезном осигурању возила
о уплати Р.А.Т. : 2.090,00 динара
о уплати накнаде за коришћење путева
о уплати накнаде за загађивање животне средине
о уплати комуналне таксе за држање возила и општинске еколошке таксе, ако су прописане општинским одлукама.