Важне вести
Почетна / Е-управа / Послови за заштиту животне средине

Послови за заштиту животне средине

  • Сви послови и процедуре везане за процене утицаја пројеката на животну средину,
  • Стратешка процена утицаја одређених планова на животну средину,
  • Послови управљања неопасним отпадом (сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање),
  • Послови издавања дозвола за рад у погледу испуњености услова о заштити ваздуха,
  • Издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија,
  • Издавање дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Овде можете преузети захтеве и обрасце: