Важне вести
Почетна / Е-управа / Послови за заштиту животне средине

Послови за заштиту животне средине

  • Сви послови и процедуре везане за процене утицаја објеката на животну средину,
  • Стратешка процена планова на животну средину,
  • Послови управљања неопасним отпадом (сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање).
Овде можете преузети захтеве: