Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Дупликат возачке дозволе, ПСП, дозволе за возача инструктора и воазча трактора

Дупликат возачке дозволе, ПСП, дозволе за возача инструктора и воазча трактора

За издавање дупликата возачке дозволе потребно је приложити документа:

писану изјаву о околностима губитка возачке дозволе,
читко попуњен захтев за издавање нове возачке дозволе, потврде о познавању саобраћајних прописа, дозволе за возача трактора и возача инструктора уместо нестале, уништене, оштећене или дотрајале,
важећу личну карту,
две фотографије величине 3,5џ4,5цм,
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 900,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014