Важне вести
Почетна / Становништво

Становништво

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ПОСЛЕДЊЕГ ПOПИСА СТАНОВНИШТВА 2011.

Општина Бољевац – број присутних становника по насељима:

1. Град Бољевац – 3.332
2. Подгорац – 1.899 ( од тога: Подгорац Тимок – 336)
3. Боговина – 1.149 (Боговина Насеље – 373, Боговина Село – 776)
4. Валакоње – 1.104
5. Оснић – 1.061
6. Луково – 561
7. Сумраковац – 490
8. Мали Извор – 451
9. Бачевица – 345
10. Криви Вир – 330
11. Рујиште – 328
12. Јабланица – 310
13. Добро Поље – 306
14. Савинац – 287
15. Село Бољевац – 278
16. Добрујевац – 158
17. Мирово – 140
18. Врбовац – 118
19. Ртањ – 111
20. Илино – 101

УКУПНО ЦЕЛА ОПШТИНА: 12.865

Општина Бољевац – број одсутних* становника по насељима:

1. Луково – 610
2. Бољевац – 335
3. Оснић – 113
4. Подгорац – 99 (од тога: Подгорац Тимок – 24)
5. Валакоње – 56
6. Савинац – 46
7. Добро Поље – 35
8. Боговина – 29 (Боговина Насеље – 15, Боговина Село – 14)
9. Мали Извор – 22
10. Јабланица – 13
11. Сумраковац – 8
12. Врбовац – 6
13. Рујиште – 5
14. Бачевица – 4
15. Бољевац Село – 3
16. Ртањ – 1

УКУПНО ЦЕЛА ОПШТИНА: 1.385

* из разлога 5,7 и 9 у Попису становништва 2011.

БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА
ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2011.

1. Бољевац – 1255
2. Бољевац Село – 98
3. Бачевица – 110
4. Боговина Село – 228
5. Боговина Насеље – 139
6. Валакоње – 343
7. Врбовац – 64
8. Добро Поље – 109
9. Добрујевац – 74
10. Илино – 45
11. Јабланица – 131
12. Криви Вир – 167
13. Луково – 275
14. Мали Извор – 152
15. Мирово – 57
16. Оснић – 355
17. Подгорац – 475
18. Подгорац Тимок – 88
19. Ртањ – 59
20. Рујиште – 121
21. Савинац – 103
22. Сумраковац – 295

УКУПНО ОПШТИНА: 4.743

БРОЈ СТАНОВА (без колективних)
ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2011.

1. Бољевац – 1591
2. Бољевац Село – 165
3. Бачевица – 351
4. Боговина Село – 404
5. Боговина Насеље – 186
6. Валакоње – 541
7. Врбовац – 238
8. Добро Поље – 228
9. Добрујевац – 170
10. Илино – 108
11. Јабланица – 461
12. Криви Вир – 629
13. Луково – 544
14. Мали Извор – 409
15. Мирово – 173
16. Оснић – 479
17. Подгорац – 889
18. Подгорац Тимок – 123
19. Ртањ – 190
20. Рујиште – 246
21. Савинац – 154
22. Сумраковац – 474

УКУПНО ОПШТИНА: 8.753