• 1Бољевац
  Поглед са врха Ртња
 • 1Бољевац
  Успон на Ртањ
 • 1Бољевац
  Панорама града
Добродошли на сајт Општине Бољевац

Анкета

Који су по вашем мишљењу приоритети за улагање у општину Бољевац?

 • Пољопривреда
 • Туризам
 • Комунална инфраструктура
 • Образовање
 • Култура
 • Спорт
 • Здравство и социјална заштита

Општина Бољевац је заједница, задовољних, срећних и запослених људи са квалитетним и очуваним природним условима за здрав живот и друштвени развој становништва, са квалитетном управом и развијеним партнерством на свим нивоима.

Свакодневно, сложно, стручно и јавно унапређујемо живот грађана.
:: четвртак 4. дец. 2014.

Учествујте у изради Програма заштите животне срединеОпштина Бољевац је покренула процедуру израде Програма заштите животне средине за период 2015-2020. годиа. Нацрт програма се поставља на увид грађанству са препоруком да своје предлоге и сугестије побољшања програмског акта проследе на адресу:

inspekcija@opstinaboljevac.rs. || kabinet@opstinaboljevac.rs.

наставак вести...


:: среда 18. март. 2015.

Завршена Јавна расправа Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва општине Бољевац за период 2015-2025.годОпштина Бољевац је у оквиру својих активности формирала Радну групу за израду Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2015-2025. год. а у склопу ње и Акциони план развоја овог сектора од 2015-2020. год. Тим поводом одржана је и јавна расправа 05.03.2015. год. , а сви привредници, предузетници као и заинтересовани грађани могли су упутити своје коментаре, сугестије и предлоге како на јавној расправи тако и путем сајта општине Бољевац..
:: уторак 24. феб. 2015.

Председник Општине Бољевац је донео решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Бољевац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години. 


опширније...:: среда 31. дец. 2014.

Додела награде „100 жена - 100 минијатура“Зорица Јовановић из Бољевца је једна од овогодишњих добитница награда за најбоље минијатуре израђене традиционалним техникама. Изложбу „100 жена - 100 минијатура“ су организовали удружење Етно мрежа и Представништво Републике Српске у Србији, у сарадњи са НАЛЕД-ом.наставак вести...:: пондељак 31. дец. 2014.

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Пријави се

Шта програм обезбеђује?наставак вести...


:: пондељак 15. дец. 2014.

Едукација пољопривредних произвођача о плантажном гајењу лековитог биљаУ четвртак 11.12.2014. год. са почетком у 11 часова у просторијама Општине Бољевац, одржано је предавање о гајењу лековитог биља за пољопривредне произвођаче као и за све заинтересоване за бављење узгојем лековитог биља...наставак вести...:: среда 4. окт. 2014.

Нови фонд за подршку за даљи развој предузећаУ Србиjи je пoчeo сa рaдoм Фoнд зa пoдршку дaљeг рaстa прeдузeћa (Enterprise Expansion Fund – ENEF), кojи je у фeбруaру 2014. гoдинe oснoвaлa Eврoпскa бaнкa зa oбнoву и рaзвoj (EBRD), Eврoпскa униja, Eврoпски инвeстициoни фoндa и нeмaчки DEG фoнд. Фoнд je нaмeњeн зa финaнсирaњe, прe свeгa срeдњих прeдузeћa, кoja имajу вeлики пoтeнциjaл зa рaст, и тo у виду дирeктнoг учeшћa у кaпитaлу или путeм тзв. квaзи-кaпитaлa oднoснo инструмeнaтa кojи имajу кaрaктeристикe и дугa и кaпитaлa (кoнвeртибилни дуг, прeфeрeнциjaлнe aкциje, мeзaнин финaнсирaњe, субoрдинирaни дуг итд.). Укупнa вeличинa фoндa je 77 милиoнa eврa. Упрaвљaњe фoндoм je пoвeрeнo EBRD-u.наставак вести...:: среда 1. окт. 2014.

Међународни сајам традиционалних домаћих производа "ЗДРАВО-ДОМАЋЕ-ПРИРОДНО"„У пeриoду oд 17. дo 18. oктoбрa 2014. гoд у Вeликoj сaли Нaциoнaлнe aгeнциje зa рeгиoнaлни рaзвoj – НAРР, Tрг oслoбoђeњa бб у Зajeчaру, бићe oдржaн Meђународни сајам традиционалних домаћих производа „Здраво – домаће – природно“. Регионална привредна комора Зајечар вас са великим задовољством позива да учествујете на сајму.
!!!Организатори нуде учешће на сајму без закупа плаћања штанда!!!наставак вести...:: utorak 8. jul. 2014.

 VELIKO INTERESOVANJE GRADOVA I OPŠTINA DA UNAPREDE POSLOVNO OKRUŽENJE


Beograd, 04. jul 2014. – Gradovi i opštine u Srbiji nastavljaju da snažnim intenzitetom grade povoljno poslovno okruženje, a nove lokalne samouprave koje su zaslužile pečat kvaliteta u vidu certifikata Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) su Leskovac, Stara Pazova, Negotin, Boljevac, Knjaževac i Trstenik.Friendly Municipality".

 
: уторак 25. фебруар 2014

 ОПШТИНА БОЉЕВАЦ - ОПШТИНА СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЉЕМ


Са поносом објављујемо да је Општина Бољевац испунила критеријуме Програма сертификације општина са повољним пословним окружељем са оствареним резултатом од 78.5%. Локална самоуправа стиче назив "Повољно пословно окружење" односно "Business Friendly Municipality".
 
:: уторак 25. фебруар 2014

 Компанија Tersa Balkan d.o.o. (италијанска фирма у Србији) у Бољевцу ради на изградњи биоенергане. постројења ће бити изграђена на Индустријској зони "Мирово". Енергана ће производити енергију сагоревањем шумског и пољопривредног отпада, брзорастућих дрвенастих биљака (Miscanthus). Такође Tersa Balkan је заинтересована да изгради систем даљинског грејања у Бољевцу чиме би насеље Бољевац добило сигурно топловодно грејање.
 

 Пословни партнери
Медијски партнери
Побратимске општине
Партнерске општинеeUprava