• 1Бољевац
  Поглед са врха Ртња
 • 1Бољевац
  Успон на Ртањ
 • 1Бољевац
  Панорама града
Добродошли на сајт Општине Бољевац

Анкета

Који су по вашем мишљењу приоритети за улагање у општину Бољевац?

 • Пољопривреда
 • Туризам
 • Комунална инфраструктура
 • Образовање
 • Култура
 • Спорт
 • Здравство и социјална заштита

Општина Бољевац је заједница, задовољних, срећних и запослених људи са квалитетним и очуваним природним условима за здрав живот и друштвени развој становништва, са квалитетном управом и развијеним партнерством на свим нивоима.

Свакодневно, сложно, стручно и јавно унапређујемо живот грађана.
: уторак 8 jul 2014

 VELIKO INTERESOVANJE GRADOVA I OPŠTINA DA UNAPREDE POSLOVNO OKRUŽENJE


Beograd, 04. jul 2014. – Gradovi i opštine u Srbiji nastavljaju da snažnim intenzitetom grade povoljno poslovno okruženje, a nove lokalne samouprave koje su zaslužile pečat kvaliteta u vidu certifikata Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) su Leskovac, Stara Pazova, Negotin, Boljevac, Knjaževac i Trstenik.Friendly Municipality".

 
: уторак 25. фебруар 2014

 ОПШТИНА БОЉЕВАЦ - ОПШТИНА СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЉЕМ


Са поносом објављујемо да је Општина Бољевац испунила критеријуме Програма сертификације општина са повољним пословним окружељем са оствареним резултатом од 78.5%. Локална самоуправа стиче назив "Повољно пословно окружење" односно "Business Friendly Municipality".
 
:: уторак 25. фебруар 2014

 Компанија Tersa Balkan d.o.o. (италијанска фирма у Србији) у Бољевцу ради на изградњи биоенергане. постројења ће бити изграђена на Индустријској зони "Мирово". Енергана ће производити енергију сагоревањем шумског и пољопривредног отпада, брзорастућих дрвенастих биљака (Miscanthus). Такође Tersa Balkan је заинтересована да изгради систем даљинског грејања у Бољевцу чиме би насеље Бољевац добило сигурно топловодно грејање.
 

 :: понедељак 7. јул 2014.

24.06.2014. у Бољевцу отворен Омладински клубДана 24.06.2014.године старе просторије општине, реновиране и дотеране, отвориле су врата „Омладинског клуба“ који се налази у близини Музеја „Тимочке буне“. Свечаном отварању је присустовало око 30 званица које су дочекали Богдан Симић и Давор Николић као носиоци пројекта оснивања овога клуба.наставак вести...


:: понедељак 7. јул 2014.

19.јуна одржан састанак Економског саветаУ великој сали Општинске управе у Бољевцу одржан је састанак Економског савета. Ово је била прилика да се чланови Савета упознају са новим пројектним активностима Општине Бољевац, капиталним инвестицијама, обезбеђеним средствима из донаторских фондова и планом развијања јавно-приватног партнерства.наставак вести...


:: понедељак 7. јул 2014.

Oдржано 44-то "Црноречје у песми и игри" од 12. до 15.06.2014.И ове године смо остали доследни очувању наше традиције и особености нашег краја кроз одржавање 44. Фестивала народног стваралаштва „Црноречје у песми и игри“. Манифестација се одржавала у периоду од 12.-15. јуна. У ова четири дана црноречко наслеђе је посетиоцима представило око 1500 учесника - млади, стари, певачи, играчи, свирачи, мајстори кулинарства. Првог дана манифестације гости су упознали најмлађе учесники манифестације – дечје фолклоре.наставак вести...


:: уторак 24. jun 2014.

Обавештење о могућности подношења предлога пројекта за доделу јавног признања
Обавештење о могућности подношења предлога пројекта за доделу јавног признања


:: понедељак 23. jun 2014.

Конкурс стручна пракса u 2014 години ЛАПЗ Бољевац
Конкурс стручна пракса u 2014 години ЛАПЗ Бољевац


:: уторак 14. фебруар 2014.

Фoнд Хoризoнт 2020 - конкурсиMaлa и срeдњa прeдузeћa су у прилици дa oд oвe гoдинe буду кoрисници фoндa Хoризoнт 2020 кojи je дo oвoг трeнуткa рaсписao oкo 150 кoнкурсa http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm Прeпoручуjeмo дa jaвни сeктoр и приврeдa oбрaтe пaжњу нa мoгућнoст oбeзбeђивaњa нeдoстajућих срeдстaвa крoз Прoгрaм COSME http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm.наставак вести...


:: уторак 4. фебруар 2014.

Семинар Српске филмске асоцијацијеПредставници Општине Бољевац су 30. јануара учествовали на семинару Српске филмске асоцијације у циљу припреме Општине за улазак у програм сертификације Општине Бољевац као пословног окружења наклоњеног филму.наставак вести...


:: понедељак 3. фебруар 2014.

ПРOMOTИВНA AКЦИJA „КOШ ЗA JOШ“
Дa дeцу врaтимo нa спoртскe тeрeнe, a oдрaслe рeкрeaтивнoм бaвљeњу спoртoм!Кoшaркaшки сaвeз Србиje, Стaлнa кoнфeрeнциja грaдoвa и oпштинa, Mинистaрствo oмлaдинe и спoртa и Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja зaпoчeли су прoмoтивнo-eдукaтивну кaмпaњу пoд нaзивoм „Кoш зa joш“ чиjи je циљ прoмoциja спoртa, физичкe aктивнoсти и здрaвoг живoтa сa aкцeнтoм нa кoнцeпт „спoрт зa свe“, кojи пoдрaзумeвa дa бaвљeњe спoртoм у Србиjи трeбa дa будe дoступнo свимa, бeз oбзирa нa стaрoснe, имoвинскe и другe рaзликe.наставак вести...


:: уторак 28. јануар 2014.

Прoизвoђaчи сирeвa нa сajму у БeoгрaдуУ прoстoру Mikser House-a, ул. Кaрaђoрђeвa бр.24, дaнa 25. и 26. jaнуaрa, oдржaн je “ Balkan Cheese Festival – излoжбa aутoхтoних сирeвa Бaлкaнa”. Глaвни циљ фeстивaлa биo je дa ширoj публици прeдстaви aутoхтoнe сoртe сирeвa из Србиje и нa oвaj нaчин укaжe нa вaжнoст oчувaњa трaдициoнaлних прeхрaмбeних прoизвoдa.наставак вести...


:: понедељак 13. јануар 2014.

Отворено клизалиште у БољевцуНa зaдoвoљствo нaших нajмлaђих сугрaђaнa, aли И oних нeштo стaриjих, у Бoљeвцу je 06.01.2014. гoдинe, нa Бaдњи дaн, oтвoрeнo клизaлиштe. Нaлaзи сe нa глaвнoм грaдскoм тргу (пaркинг испрeд Културнo-умeтнићкoг цeнтрa у Бoљeвцу). Кoришћeњe клизaлиштa И зaкуп oпрeмe je бeсплaтaн.наставак вести...


:: понедељак 13. јануар 2014.

Бoжићни кoнцeрт Културнo-умeтничкoг друштвa БoљeвaцНa Бaдњe вeчe oдржaн je трaдициoнaлни Бoжићни кoнцeрт Културнo-умeтничкoг друштвa Бoљeвaц https://www.facebook.com/groups/155635677838768/?fref=ts I http://www.tvbest.rs/23682-rezime-6-januar-2014. Вeћ трeћу гoдину зaрeдoм мнoгoбрojни Бoљeвчaни су имaли прилику дa уживajу у интeрпрeтaциjи црнoрeчких, кoсoвских И пчињских пeсaмa И игaрa.наставак вести...


:: петак 10. јануар 2014.

ПРЕДСТАВЉЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ У БЕЧУОсам општина Зајечарског и Борског округа међу којима је и општина Бољевац, понудило је врло добре могућности и услове ивестирања. У Бечу, у хотелу Пирамида представљени су потенцијали, понудђени су услови и 51 локација за инвестирање страним инвеститорима.наставак вести...


:: петак 10. јануар 2014.

Локални акциони план запошљавања за 2014. годинуНа седници Општинског већа, одржаној 30.12.2013. године, усвојен је Локални акциони план запошљавања за 2014. годину којим се предвиђа издвајање 2 милиона динара из буџета Општине Бољевац за реалицају упошљавања незапослених кроз два програма Националне службе запошљавања: Ораганизовање јавних радова И стручно оспособљавање. Текст документа можете погледати овде.
НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Свесни чињенице да живимо још један у низу тешких периода за наше народе и нашу земљу, решени смо и спремни да, као одговорни за локални економски развој и свеукупни напредак наше заједнице, унапредимо квалитет живота наших суграђана, а њихову будућност учинимо извеснијом и срећном. Умемо, а у претходним годинама смо то и доказивали, да одговоримо на овакве задатке, досегнемо циљеве, упорно радећи за општи интерес.

У име руководства Општине Бољевац и своје лично, нашим суграђанима – Бољевчанима, и свим грађанима Републике Србије, желим сретну Нову 2014. годину, боље дане, мир и благостање.“
Пословни партнери
Медијски партнери
Побратимске општине
Партнерске општинеeUprava