Важне вести
Почетна / Вести / Инфо вести

Инфо вести

УКУНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Одлуком општинског Штаба, ванредна ситуација, која је била на снази од27. фебруара због обилних снежних падавина, а од 7. марта делимично остала у селима у сливу Црног Тимока, је укинута. Према проценама Сектора за ванредне ситуације, водостај на рекама је у опадању и више не постоји претња од њиховог изливања, …

Прочитајте Више »

ОГЛАС за давање у закуп пословног простора у својини општине Бољевац јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017, 29/2017 и 8/2018) и Одлуке о покретању поступка  за давање у закуп пословног простора   бр. 06-27/2018-II/1.1 од  14.03.2018.  године, …

Прочитајте Више »

УКЉУЧИМО СЕ У ТАКМИЧЕЊЕ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

Слањем фискалних рачуна и „слипова“ у акцији „Узми рачун и победи“ чији је циљ сузбијање сиве економије, осим могућности за појединачне награде, предвиђене су и награде за општине са чијих територија стигне највећи број послатих рачуна у односу на број становника и њихову куповну моћ. За девет најуспешнијих су предвиђене …

Прочитајте Више »

ОГЛАС за давање у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем  бр. 06-14/2018-II/20.1 од …

Прочитајте Више »

СПИСАК ЈЕДИНСТВЕНИХ БРОЈЕВА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Ступањем на снагу ПРАВИЛНИКА о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура,сва привредна друштва и предузетници који испостављају фактуре (рачуне) буџетским корисницима, обавезни су да наведене рачуне региструју у Централном регистру фактура, са навођењем ЈБКЈС – примаоца фактуре. …

Прочитајте Више »

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На 11. редовној седници Скупштине општине Бољевац усвојене су одлуке о изради планова детаљне регулације за уређење корита реке Арнауте од простора Фабрике пољопривредних машина Агромеханика до система за пречишћевање отпадних вода и простора око Боговинске пећине, као заштићеног природног добра.  Скупштина је усвојила и одлуке о кућном реду у …

Прочитајте Више »

ЗБОГ СНЕГА И МЕЋАВЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Општински штаб за ванредне ситуације је због обилних снежних падавина и мећаве која отежава рад свих служби и живот грађана у двадесет насељених места, увео ванредну ситуацију на целој територији општине Бољевац. То значи, да ће осим постојеће механизације којом располаже локална самоуправа, а коју чини десет различитих машина и …

Прочитајте Више »

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће је на седмој редовној седници размотрило и усвојило тридесет предлога одлука из домена рада локалних институција. Усвојен је предлог плана детаљне регулације за уређење реке Арнауте од простора на коме је лоцирана ФПМ Агромеханика, до постројења за пречишћавање отпадних вода. План детаљне регулације простора испред Боговинске пећине, као …

Прочитајте Више »