Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Промена личних података возача

Промена личних података возача

За промену личних података возача потребно је приложити следећа документа:

читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
возачку дозволу,
важећу личну карту,
две фотографије, величине 3,5џ4,5цм,
доказ о уплаћеним надокнадама и то:уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 550,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014