Важне вести
Почетна / Aleksandar

Aleksandar

ОБЕЛЕЖЕНА 134. ГОДИШНЈИЦА ТИМОЧКЕ БУНЕ И 99. ГОДИШНЈИЦА ОСЛОБОЂЕЉА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Полагањем венаца на спомен плочу са иманима страдалих учесника Тимочке буне, обележена је 134. годишњица побуне народа у Црној Реци, против одлуке краља Милана Обреновића о одузимаљу оружја стајаћој војсци. Буна је почела у Кривом Виру, 20. октобра 1883. године и проширила се до Зајечара, Књажевца и Сокобање, али је …

Прочитајте Више »

ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Под слоганом „Не дозволи да те преваре и искористе, информиши себе и друге“, у Бољевцу је обележен европски Дан борбе против трговине људима. Организација Црвеног крста у сарадњи са представницима МУП-а, школама и другим институцијама и присуством волонтера на улицама града који су делили флајере, подсетила је на значај подизања …

Прочитајте Више »

ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 49. и 49а. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима …

Прочитајте Више »

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Чланови Општинског већа су на 38. ванредној седници донели Одлуку о поновном покретању поступка отуђења комлекса објеката са земљиштем из јавне својине општине. Реч је о војном комплексу, који се налази на улазу у град и који ће бити понуђен потенцијалним инвеститорима по цени од 77.301,76 евра, која је утврђена …

Прочитајте Више »

ПОЧИЊЕ ОБУКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ УПРАВНИКЕ ЗГРАДА У ЗАЈЕЧАРУ

Привредна комора Србије, у складу са Законом о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС бр.104/2016), наставља са организацијом обука за стицање лиценце професионалног управника зграда. Пословима професионалног управљања могу да се баве привредна друштва или предузетници (организатор професионалног управљања), ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника. Организатор професионалног …

Прочитајте Више »

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ „ГАЈ“ У БОЉЕВЦУ

На основу чл. 45a.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), а у вези са Одлуком о изради Плана детаљне регулације за насеље „Гај“ у Бољевцу („Службени лист општине …

Прочитајте Више »

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

Низом активности, које подсећају на права деце, њихове жеље и потребе за одрастањем у што бољим условима, у Дечјој установи Наша Радост, традиционално се обележава Дечја недеља. Организована су спортска такмичења, креативно цртање, јесењи маскенбал и луткарска представа под називом „Ми деца имамо право…“, коју су припремиле васпитачице установе. У …

Прочитајте Више »