Важне вести
Почетна / Службени лист

Службени лист

2018

Службени лист општине Бољевац број 01/2018
Службени лист општине Бољевац број 03/2018
Службени лист општине Бољевац број 03-1/2018
Службени лист општине Бољевац број 04/2018
Службени лист општине Бољевац број 05/2018
Службени лист општине Бољевац број 06/2018
Службени лист општине Бољевац број 07/2018
Службени лист општине Бољевац број 08/2018
Службени лист општине Бољевац број 09/2018
Службени лист општине Бољевац број 09-1/2018
Службени лист општине Бољевац број 10/2018
Службени лист општине Бољевац број 11/2018
Службени лист општине Бољевац број 12/2018
Службени лист општине Бољевац број 13/2018

2017

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ
ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

Службени лист општине Бољевац број 01/2017
Службени лист општине Бољевац број 01-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 02/2017
Службени лист општине Бољевац број 02-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 03/2017
Службени лист општине Бољевац број 04/2017
Службени лист општине Бољевац број 04-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 05/2017
Службени лист општине Бољевац број 05-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 06/2017
Службени лист општине Бољевац број 07/2017
Службени лист општине Бољевац број 07-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 08/2017
Службени лист општине Бољевац број 08-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 09/2017
Службени лист општине Бољевац број 09-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 10/2017
Службени лист општине Бољевац број 10-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 11/2017
Службени лист општине Бољевац број 11-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 12/2017
Службени лист општине Бољевац број 12-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 13/2017
Службени лист општине Бољевац број 14/2017
Службени лист општине Бољевац број 15/2017
Службени лист општине Бољевац број 15-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 16/2017
Службени лист општине Бољевац број 19/2017
Службени лист општине Бољевац број 20/2017
Службени лист општине Бољевац број 20-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 21/2017
Службени лист општине Бољевац број 22/2017
Службени лист општине Бољевац број 22-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 23/2017
Службени лист општине Бољевац број 24/2017
Службени лист општине Бољевац број 24-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 25/2017
Службени лист општине Бољевац број 26/2017
Службени лист општине Бољевац број 27/2017
Службени лист општине Бољевац број 27-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 28/2017
Службени лист општине Бољевац број 29/2017
Службени лист општине Бољевац број 29-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 30/2017
Службени лист општине Бољевац број 30-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 31/2017
Службени лист општине Бољевац број 32/2017
Службени лист општине Бољевац број 32-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 33/2017
Службени лист општине Бољевац број 33-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 34/2017
Службени лист општине Бољевац број 35/2017
Службени лист општине Бољевац број 35-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 35-2/2017
Службени лист општине Бољевац број 36/2017
Службени лист општине Бољевац број 37/2017
Службени лист општине Бољевац број 37-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 37-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 37-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 37-2/2017
Службени лист општине Бољевац број 38/2017
Службени лист општине Бољевац број 38-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 39/2017
Службени лист општине Бољевац број 39-1/2017
Службени лист општине Бољевац број 40/2017
Службени лист општине Бољевац број 41/2017
Службени лист општине Бољевац број 42/2017

2016

2015

Службени лист општине Бољевац број 1/2015
Службени лист општине Бољевац број 2/2015
Службени лист општине Бољевац број 3/2015
Службени лист општине Бољевац број 4/2015
Службени лист општине Бољевац број 5/2015
Службени лист општине Бољевац број 6/2015
Службени лист општине Бољевац број 7/2015
Службени лист општине Бољевац број 8/2015
Службени лист општине Бољевац број 9/2015
Службени лист општине Бољевац број 10/2015
Службени лист општине Бољевац број 11/2015
Службени лист општине Бољевац број 12/2015
Службени лист општине Бољевац број 13/2015
Службени лист општине Бољевац број 14/2015
Службени лист општине Бољевац број 15/2015
Службени лист општине Бољевац број 16/2015
Службени лист општине Бољевац број 17/2015
Службени лист општине Бољевац број 18/2015
Службени лист општине Бољевац број 19/2015
Службени лист општине Бољевац број 20/2015
Службени лист општине Бољевац број 21/2015
Службени лист општине Бољевац број 22/2015
Службени лист општине Бољевац број 23/2015
Службени лист општине Бољевац број 24/2015
Службени лист општине Бољевац број 25/2015
Службени лист општине Бољевац број 26/2015

 

2014

Службени лист општине Бољевац број 1/2014
Службени лист општине Бољевац број 2/2014
Службени лист општине Бољевац број 3/2014
Службени лист општине Бољевац број 4/2014
Службени лист општине Бољевац број 4-1/2014
Службени лист општине Бољевац број 5/2014
Службени лист општине Бољевац број 6/2014
Службени лист општине Бољевац број 7/2014
Службени лист општине Бољевац број 8/2014
Службени лист општине Бољевац број 9/2014
Службени лист општине Бољевац број 10/2014
Службени лист општине Бољевац број 11/2014
Службени лист општине Бољевац број 12/2014
Службени лист општине Бољевац број 13/2014
Службени лист општине Бољевац број 14/2014
Службени лист општине Бољевац број 15/2014
Службени лист општине Бољевац број 16/2014
Службени лист општине Бољевац број 17/2014
Службени лист општине Бољевац број 18/2014
Службени лист општине Бољевац број 19/2014
Службени лист општине Бољевац број 20/2014
Службени лист општине Бољевац број 21/2014

2013

Службени лист општине Бољевац број 1/2013
Службени лист општине Бољевац број 2/2013
Службени лист општине Бољевац број 3/2013
Службени лист општине Бољевац број 4/2013
Службени лист општине Бољевац број 5/2013
Службени лист општине Бољевац број 6/2013
Службени лист општине Бољевац број 7/2013
Службени лист општине Бољевац број 8/2013
Службени лист општине Бољевац број 9/2013
Службени лист општине Бољевац број 10/2013
Службени лист општине Бољевац број 11/2013
Службени лист општине Бољевац број 13/2013
Службени лист општине Бољевац број 14/2013

2012

Службени лист општине Бољевац број 1/2012
Службени лист општине Бољевац број 2/2012
Службени лист општине Бољевац број 3/2012
Службени лист општине Бољевац број 4/2012
Службени лист општине Бољевац број 5/2012

2011

2010

2009

2008