Важне вести
Почетна / Е-управа / Путне исправе

Путне исправе

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

-Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
-Лична карта (важећа)
-Напомена: за малолетну децу потребно је приложити извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
-Доказ о уплаћеној накнади за образац путне исправе

2000,00
Сврха-образац пасоша
Прималац-НБС завод за израду новчаница и кованог новца
Жиро рачун-980-333-07
Позив на број-07007965

Напомена: Потребно је приложити и путну исправу чији је рок важења истекао или која не може служити својој намени