Важне вести
Почетна / Планска документа

Планска документа

Локални Акциони План За Роме
Просторни план општине Бољевац
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БОЉЕВАЦ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ МИРОВО
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ФПМ АГРОМЕХАНИКА
ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН