Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Рачуни за уплату накнада за регистрацију возила

Рачуни за уплату накнада за регистрацију возила

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 840-74221843-57, (број модела 97) и позив на број (одобрење) према списку
ЕКОЛОШКА ТАКСА 840-714547 843 – 48, прималац Фонд за заштиту животне средине, број модела 97 и позив на број (одобрење) према списку
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПУТЕВА 840-714514843-11, прималац Јавни путеви, број модела 97 и позив на број одобрење
ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 840-7145411843-87, прималац ЈАВНИ ПРИХОДИ, број модела 97, и позив на број (одобрење) према списку
НАКНАДА ЗА САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ И РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ, 840-21849-56
НАПОМЕНА: бројеви рачуна за уплату комуналне таксе и других општинских такси за регистрацију возила истакнути су на огласним таблама у подручним полицијским управама.