Важне вести
Почетна / 2018 / март

Месечне архиве: март 2018

УКУНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Одлуком општинског Штаба, ванредна ситуација, која је била на снази од27. фебруара због обилних снежних падавина, а од 7. марта делимично остала у селима у сливу Црног Тимока, је укинута. Према проценама Сектора за ванредне ситуације, водостај на рекама је у опадању и више не постоји претња од њиховог изливања, …

Прочитајте Више »

ОГЛАС за давање у закуп пословног простора у својини општине Бољевац јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017, 29/2017 и 8/2018) и Одлуке о покретању поступка  за давање у закуп пословног простора   бр. 06-27/2018-II/1.1 од  14.03.2018.  године, …

Прочитајте Више »

УКЉУЧИМО СЕ У ТАКМИЧЕЊЕ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

Слањем фискалних рачуна и „слипова“ у акцији „Узми рачун и победи“ чији је циљ сузбијање сиве економије, осим могућности за појединачне награде, предвиђене су и награде за општине са чијих територија стигне највећи број послатих рачуна у односу на број становника и њихову куповну моћ. За девет најуспешнијих су предвиђене …

Прочитајте Више »

ИМЕНОВАНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА

Предсдник Општине Бољевац др Небојша Марјановић, донео је Решење о именовању комисије за оцену медијских пројеката пристиглих на Конкурс, који је објављен 31. јануара 2018. Године. На Јавни позив је пристигло двадесет пријава медијских кућа, а за суфинансирање пројеката је ове године у буџету Општине Бољевац предвиђено 2.355.790 динара. Решење …

Прочитајте Више »

ОГЛАС за давање у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем  бр. 06-14/2018-II/20.1 од …

Прочитајте Више »

СПИСАК ЈЕДИНСТВЕНИХ БРОЈЕВА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Ступањем на снагу ПРАВИЛНИКА о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура,сва привредна друштва и предузетници који испостављају фактуре (рачуне) буџетским корисницима, обавезни су да наведене рачуне региструју у Централном регистру фактура, са навођењем ЈБКЈС – примаоца фактуре. …

Прочитајте Више »

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На 11. редовној седници Скупштине општине Бољевац усвојене су одлуке о изради планова детаљне регулације за уређење корита реке Арнауте од простора Фабрике пољопривредних машина Агромеханика до система за пречишћевање отпадних вода и простора око Боговинске пећине, као заштићеног природног добра.  Скупштина је усвојила и одлуке о кућном реду у …

Прочитајте Више »