Важне вести
Почетна / Образовање

Образовање

Основна школа ˝9. српска бригада˝, Бољевац

Кнеза Милоша 11, Бољевац
Тел: 030/461-321 (директор), тел/факс: 030/463-343
Е-маил: osboljevac@beotel.rs, вебсајт: www.osboljevac.wordpress.com
Матични број: 07127413
ПИБ: 100705735
Директор школе: Мирко Миливојевић

Основна школа “ 9. српска бригада ” у Бољевцу почела је са радом 1841. године. Школска зграда, изграђена 1870.године током ратова је рушена и обнављана. Као самостална осмогодишња школа ради од 1954. године. Од њеног настанка па до данас у њој је радио велики број учитеља и наставника.

Данас Основна школа “ 9. српска бригада ” у Бољевцу организује наставу у 15 школских зграда. Матична школа у Бољевцу користи стару школску зграду, новоизграђени објекат и спортску халу. У старој згради налази се 10, углавном специјалазивоних кабинета за поједине предмете, два кабинета за наставу техничког и информатичког образовања, медијатека и ђачка библиотека, са 5930 књига.

Новоизграђени школски објекат ( 840 м2 ) налази се на удаљености од 350 метара, на школском комплексу од 5 хектара. У овом објекту су кабинети информатике и учионица за децу лако ментално ометену у развоју. У згради је и кухиња са трпезаријом.

Спортска хала користи се за наставу физичког васпитањаученика основне и средње школе и активности школских спортских секција и спортских клубова града.

Школа данас има 485 ученика, 34 одељења , 52 наставника. Поред матичне, школа има 11 издвојених одељења :

1. Бачевица
2. Валакоње
3. Валакоње Буково
4. Добрујевац
5. Добро Поље
6. Илино
7. Јабланица
8. Криви Вир
9. Луково
10. Мали Извор
11. Рујиште

Средња школа ˝Никола Тесла˝ Бољевац

Кнеза Милоша 13
19370 Бољевац
тел. и факс: 030/463-391 (директор) ; 463-392 (рачуноводство)
e-mail: ssntesla@open.telekom.rs

Квалитетно образовање и васпитање омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености које су непходне за живот у савременом и сложеном друштву.
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац образује ученике из следећих области:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
Гимназија Гимназија- општи тип IV степен
Економија, право и администрација Економмски техничар IV степен
Шумарство и обрада дрвета Шумарски техничар IV степен
Шумар III степен
Столар III степен
Машинство и обрада метала Аутомеханичар III степен
Механичар нумерички управљаних машина III степен
Машински техничар IV степен