Важне вести
Издвајамо

Издвајамо
Најновије вести

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (“Службени …

Прочитајте Више »