Важне вести
Почетна / Природни потенцијали

Природни потенцијали

Најзначајнији природни ресурси у општини Бољевац за развој локалне привреде представљају:

– велика површина под шумама (велика количина техничког и огревног дрвета),
– водни потенцијал – могућност наводњавања и флаширања пијаће воде, односно изградње мини хидроелектрана,
– климатски и земљишни услови за развој пољопривредне производње ( сточарство, лековито биље, воћарство и повртарство) и изградњу ветрогенератора као постројења за производњу алтернативне енергије,
– минералне сировине ( доломит, глина – Бентонит , украсни камен и племенити метали).

Поред пољопривреде, на територији Општине Бољевац постоје услови за развијање метало-прерађивачке индустрије, текстилне индустрије, рударства и енергетике, дрвне индустрије, али и туризма / еко-туризма.