Важне вести
Почетна / Општи подаци

Општи подаци

ЛИЧНА КАРТА ОПШТИНЕ

Назив општине : Бољевац

Координате седишта општине: 43° 49′ 29″ северне географске ширине и 21° 57′ 07″ источне географске дужине

Популација: 12.865 (попис 2011.)

Буџет 2011: 405.237.122 динара, 17% капиталне инвестиције

Територија: 827 km2

Aдреса: Ул.Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Република Србија

Телефон: 030/463-412, 463-413, факс: 030/463-620

Е-маил: nacelnikou@opstinaboljevac.rs, kabinet@opstinaboljevac.rs

Вебсајт: www.boljevac.org.rs

Општина Бољевац је крај са повољним пословним окружењем. Ова еколошка општина, која је тај статус добила пре 25 година, привлачи све већи број инвестиција у последњих седам година. Туризам je у замаху и све више се развија, број гостију увећан за 30% од 2009. Очувана природа, мноштво руда, шума, пашњака, ловишта, чисти извори воде, јаки планински брзаци (пројекат о изградњи 20 малих електрана, рибњак калифорнијске пастрмке), Црни Тимок је главни водоток, у његовој долини су три манастира (Крепичевац, Лозица, Лапушња). Санирани путеви и изграђени нови, око 400 km, а било је 268 km у 2008. Две трећине грађана општине живи на селу, те се овој чињеници поклања посебна пажња, бољевачки сточари добијају највиша признања на Новосадском сајму. Ртањ са својим залеђем и специфичним изгледом, лековитим биљем (ртањски чај и сл.), смештајним капацитетима и многим легендама, даје посебан печат бољевачкој комуни, вода са ове планине ће се и извозити. Боговинска пећина је једна од највећих и најлепших у Србији. Препознатљива етно манифестација „Црноречје“ траје од 1971.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Удаљеност општине од већих градова:

Београд – 207 km
Беч – 1.100 km
Будимпешта – 600 km
Истанбул – 700 km
Софија – 221 km
Солун – 550 km

Удаљеност од најближих граничних прелаза:

Вршка Чука (Бугарска) – 50 km
Кладово-Турну Северин (Румунија) – 200 km
Градина (Бугарска) – 250 km

САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ

аутопут – коридор Е-10, oko 50 km удаљеност до Параћина
магистрални путеви – лежи на магистралном путу Параћин-Зајечар, превој Честобродица
железничке линије – нема
река Дунав – удаљеност око 180 km
aеродром – “Константин Велики“ Ниш, 130 кm

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Радна снага – учешће радног контигента је 56,8% (попис 2002.), стопа активности 39,7% (2002.)

Структура доступне радне снаге:

– обрада метала 18%
– економија и администрација 10%
– шумарство 7%
– трговина, туризам и кетеринг 7%
– висока и виша школа 7,5%

Број запослених – 1.768
Број незапослених – 978 (2011, РЗС), 1020 (децембар 2010, НСЗ)
Број пензионера – 2.500
Просечна бруто плата – 385 евра (2011, РЗС)
Просечна нето плата – 280 евра (2011, РЗС)
Образовна структура – од особа старијих од 15 година, 46,1% нема завршену основну школу (попис 2002.)

ЛОКАЛНА ПРИВРЕДА

Број предузећа:

– 322 предузећа (углавном малих и средњих предузећа)
– 491 активних привредних субјеката

Доминанте гране привреде:

– трговина 22%
– шумарство 16%
– производња 11%
– туризам и кетеринг 7%
– грађевински радови 6%

Највеће домаће компаније:

1. Експлозиви Рудекс Д.О.О, Београд , производња експлозива

2. „Ист Поинт“ , фабрика за производњу пелата за грејање, специјално пресованог брикета. Највећи извозник, целокупна производња пелата од кучајске буковине се извози у Италију, а у плану је и извоз за Немачку. Уложено 8 милиона евра. Фабрика је подигнута на месту бивше Дрвне индустрије „Бољевац“ (пилана и производња намештаја од масива), која је запошљавала 400 радника и за коју се планира да буде и обновљена под повољнијим условима, да производи и намештај за извоз.

3. „Aгромеханика“, бивши ИМТ „Стандард“, фабрика машина и пољопривредне механизације, и после приватизације извози машине за сено и силажу, као и машине за обраду земљишта и чишћење снега. Земље у које се извози су европске: Италија, Немачка, Француска, Словенија, а у плану је извоз и за афричко тржиште (првенствено за Нигерију, Алжир и Тунис), али и за Русију. Тренутно запошљава око 250 металаца, а било је некада 350.

4. Милениум Груп Д.О.О, Београд – закупили 2009. Туристичко-угоститељско предузеће „Ртањ“, које се налази у бившем рударском насељу на Ртњу, и покренули обнову смештајних и угоститељских капацитета. На истом ради и Општина Смедерево која улаже 700.000 евра за 200 лежајева, за децу и раднике. Заједно ова два инвеститора нуде ускоро и смештај 500 постеља, а на продају ће бити понуђено и више од стотину бивших добро очуваних рударских станова (нови Закон о јавној својини третира те станове као општинске, а не државне). Некадашњи ДП „Спорт“ је такође у саставу Милениум Груп.

5. „Еуроаква“ Д.О.О је фабрика за производњу пијаће воде, а део је система „Аква Ултима“.

6. Д.О.О. „Унимер“ Крушевац, огранак – Унимер Неметали Бољевац, производња неметала, фабрика украсног камена, доломита и сл.

7. итд.

Најважнији страни инвеститори:

– Терса Балкан Д.О.О (Италија), биоенергетска производња, термоелектрана на биомасу, заступа је г-дин Паоло Сабатини.
– БТР (Немачка), производња индустријског ћумура, улог од 3 милиона евра, њихова је намера да бољевачка фирма буде највећа на Балкану.
– компаније из Израела, Холандије,Немачке и др.

Граде се фабрике без димњака – Бољевац чува статус еколошке општине, који је добио међу прве две општине у Србији.

МОГУЋНОСТИ ЗА УЛАГАЊЕ

Локација 1: Купалиште „Змијанац“

Површина локације: 18.000 м2

Намена земљишта: грађевинско

Објекти: спортско-рекреативни центар у изградњи

Власничка структура: државно 100%

Инфраструктура: приступни пут, водовод, струја, гас, телекомуникације, канализација

Удаљеност од центра града: 500 м

Удаљеност од главних саобраћајница: 100 м од главне саобраћајнице у Бољевцу

Локација 2: Центар града

Површина локације: 1.371 м2

Намена земљишта: грађевинско – за становање, комерцијална

Изграђени објекти: 790 м2

Власничка структура: државно 100%

Инфраструктура: приступни пут

Удаљеност од центра града: у самом центру

Удаљеност од главних саобраћајница: поред главне саобраћајнице у Бољевцу

Локација 3: Индустријска зона „Мирово“

Површина локације: 738.100 м2 (73,81 хектара)

Намена земљишта: мешовито

Власничка структура: приватно 78%, државно 22%

Инфраструктура: приступни пут, водовод, канализација, струја, телекомуникације

Удаљеност од центра града:

Удаљеност од главних саобраћајница:

Цена и услови прибављања: закуп на 99 година

Локација 4: Бизнис инкубатор центар

Површина локације: 18.000 м2

Намена земљишта: земљиште у изградњи

Власничка структура: државно 100%

Инфраструктура: приступни пут, водовод, струја, гас, телекомуникације

Накнада за уређивање грађевинског земљишта:

Средства добијена од накнаде за уређивање грађевинског земљишта приходована су од буџета Општине Бољевац, а користе се за уређење, изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

Обрачун и наплата накнаде за уређење грађевинског земљишта врши ОУ Бољевац – одељење за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења, а приликом издавања грађевинске дозволе као обавезна ставка.

Локалне олакшице и подстицаји:

– Инвеститор који врши реконструкцију, санацију и адаптацију постојећег објекта, или промену намене у складу са Законом, плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта у висини од 50% утврђене накнаде за предметни објекат.

– Предузетници, који први пут почињу са радом, ослобађају се обавезе плаћања таксе за прву годину обављања делатности у износу од 50%.

– Такса за предузетнике за истицање фирме на пословном простору у селима плаћа се у висини од 50% од утврђеног износа.

– Предузетници, који први пут оснивају радњу, ослобађају се плаћања таксе за истицање фирме за прву годину пословања.