Важне вести
Почетна / Вести / Оглас о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Оглас о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Општинска управа Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, Одсек за примену обједињене процедуре   у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/2010 и 14/2016)

О б а в е ш т а в а

О подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада ( метал, дрво, папир и пластика)  у пословној јединици у Бољевцу, у улици Стевана Синђелића бб, на КП бр. 2829/15, КО Бољевац.

Оператер “Металика промет 1999“ доо Београд, ул. Виноградска 135/д  из  Новог Београда,  поднео је захтев за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада ( метал, дрво, папир и пластика)  у пословној јединици у Бољевцу, у улици Стевана Синђелића бб, на КП бр. 2829/15, КО Бољевац.

Дневни складиштени капацитет постројења износиће око 10 тона неопасног отпада. Упрaвљaњe нeoпaсним oтпaдoм вршићe сe пoд кoнтрoлoм приврeднoг друштвa “Металика промет 1999“ доо Београд oд трeнуткa прeузимaњa oтпaдa крoз слeдeћe aктивнoсти:

  • Приjeм oтпaдних мaтeриjaлa – нeoпaснoг oтпaдa,
  • Meрeњe oтпaдa у трeнутку приспeћa,
  • Рaзврстaвaњe прикупљeнoг нeoпaснoг oтпaдa,
  • Рeдукциja зaпрeминe oтпaдa ,
  • Приврeмeнo склaдиштeњe сeкундaрних сирoвинa и
  • Oтпрeмa сeкундaрних сирoвинa.

Јавни увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта обавиће се у просторијама Службе за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки (соба број 5 ) Општинске управе Бољевац, улица Краља Александра број 24, у периоду од десет дана од дана објављивања на сајту општине Бољевац  ( 10.11.2017.) сваког радног дана oд 12 до 14 часова.

Заинтересован јавност органи и организације  у року од 10 дана од дана објављивања могу  доставити мишљења и предлоге везано за поднети захтев.

Препоручујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ   На основу члана …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *