Важне вести
Почетна / Вести / О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се сви заинтересовани грађани, јавне службе, савети месних заједница, представници удружења грађана и јавног информисања да могу дати своја мишљења и сугестије на предложени нацрт Одлуке о промени Статута Општине Бољевац, најкасније до 07.12.2017. године.

 

НАЦРТ

 

На основу члана 191. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006), чланова 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 130. Статута општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015 и 26/2017) Скупштина општине Бољевац на седници одржаној дана …………….. 2017.године, доноси

 

ОДЛУКУ

О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ

Члан 1.

У Статуту општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015 и 26/2017) у члану 18)  иза тачке 20) додају се тачке 20a) и 20б) које гласе:

„ 20а) Одговорна је за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују задаци из Плана одбране Републике Србије.“

„ 20б)  Израђује свој План одбране, који је саставни део Плана одбране Републике Србије.“

Члан 2.

У члану 71) иза тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи :

„ 3а) доноси Одлуку о утврђивању Плана одбране општине Бољевац.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

 

Број:06-……….. / 2017-I
Бољевац, …………….. 2017. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Слађан Ђимиш

———————————————————

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 У складу са Одлуком о приступању промени Статута општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 36/2017) Комисија за израду нацрта Oдлуке о промени Статута општине Бољевац сачинила је нацрт Одлуке о промени Статута општине Бољевац  ради усклађивања са Законом о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон и 10/2015).

У Бољевцу,  22.11.2017. године

Комисија за израду нацрта Одлуке о промени Статута општине Бољевац

Ана Опачић, с. р.
Момира Грујо, с. р.
Јасмина Срећковић, с. р.
Биљана Рашић Марковић, с. р.
Александар Симић, с. р.

Препоручујемо

International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire truck for forest fire fighting with equipment

„Municipality of Boljevac announces International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *