Важне вести
Почетна / Локалне установе и организације

Локалне установе и организације

1.Локална самоуправа – Председник Општине, Скупштина Општине, Општинска управа и одељења у оквиру Управе.

2.Окружна власт са службама – шумарски, пољопривредни, тржишни инспектор.

3.Специјализоване установе и службе:

Дом здравља Бољевац, ул. Драгише Петровића 41, тел. 030/463-773, 030/463-774, факс 030/463-388, http://www.dzboljevac.rs/

Апотека, тел: 030/463-315

– здравственa станицa Боговина, тел: 460-056

– здравствена станица Савинац, тел: 468-540, и амбуланте у 16 месних заједница.

Ветеринарска станица, ул. Ђорђа Симеоновића 42, тел. 030/463-304, факс 030/463-304

Дечја установа „Наша радост“, тел: 030/463-325, 030/461-738, факс: 030/461-738, е-mail: nasaradostbo@open.telekom.rs

Три основне матичне школе:

Бољевaц, тел. и факс: 030/463-343, директор 030/461-321, e-mail: osboljevac@beotel.net,www.osboljevac.wordpress.com,

Подгорац, тел. и факс 030/460-294, е-mail:ospod@ptt.rs

Сумраковац, тел. и факс 030/466-215, са припадајућим одељенима по месним заједницама.

Средња школа „Никола Тесла“ у Бољевцу са следећим струкама: машинска, шумарска, економска струка и гимназија општег типа, тел. и факс: 030/463-391 (директор), 030/463-392 (рачуноводство), е-mail: ssntesla@open.telekom.rs

Судство, тел. 030/463-303 и 030/463-533, факс 030/463-520, е-mail: sudboljevac@ptt.rs, ул.Солунских бораца 1.

Полицијска станица, тел и факс 030/463-733, ул.Драгише Петровића 2.

Одсек за заштиту и спашавање (ватрогасна служба), Изворски пут бб, 030/463-539.

Седиште ШГ „Тимочке шуме“, тел. 030/463-879, 030/463-443, факс 030/463-441, ул.Драгише Петровића 5,е-mail: zoran.velickovic@srbijasume.rs

Шумска управа „Бољевац“, tel. 030/463-381, 030/463-382

Електротимок Зајечар, пословница Бољевац, тел. за информације 030/463-397, управник 030/463-399, факс: 030/463-832, е-mail: ivans@elektrotimok.rs

ПТТ Бор, радна јединица Бољевац, тел. 030/463-600, Кнеза Милоша 2, е-mail: goran@telekom.rs, Горан Адамовић.

Телеком Бор, радна јединица Бољевац, тел. 030/461-179, Кнеза Милоша 2.

Центар за социјални рад, тел и факс 030/463-324, e-mail: pantalej@open.telekom.rs

Културно-образовни центар Бољевац, Кнеза Милоша 4, тел и факс 030/463-737, е-mail: kultura@beotel.rs

Библиотека, тел. 030/463-390. е-пошта: kocboljevac@open.telekom.rs, 7-19h

Музеј Тимочке буне, тел. и факс: 030/463-737

Црквена општина Бољевац (Црква Светог Илије): Кнез Милоша 6, тел: 030/461-365, е-пошта: rs-stevic@hotmail.com , Ристибор Стевић

Туристичка организација Бољевац, тел и факс: 030/463-593, е-mail: tooboljevac@open.telekom.rs, ул.Краља Александра 17/1, контакт особа: Марина Жикић.

Црвени Крст Бољевац, телефон и факс: 030/463-814, контакт особа: Драгица Ковачевић, е-mail: boljevac@redcross.org.rs

Аутобуска станица, тел: 030/463-603

4. Комуналне службе – ЈКП «Услуга», која обавља послове чишћења града, водоснабдевања, грејања, одржавања зелене и сточне пијаце, јавну расвету, извожење смећа, ул.Тимочке буне 2, тел: централа – 030/463-311, директор 030/463-540, факс: 030/463-677, е-mail: jkp_usluga@beotel.net

5. Невладин сектор – не постоји добро развијена мрежа невладиног сектора. На територији општине Бољевац активно делује Удружење грађана ,,Корак напред“, контакт особа: Олга Живадиновић, ул.Краља Александра 16/11, тел: 030/461-212, а последњих година и омладинска организација „Нова алтернатива“, ул. Валакоњска бб, Давор Николић, као и Омладински клуб „Бољевац“, Кнеза Милоша 4, контакт особа: Богдан Симић.

6. На територији општине Бољевац постоје још удружења грађана и произвођача као што су:

Опште удружење привредника, ул. Драгише Петровића бб, тел. 030/463-363

Друштво Рома (Ромска канцеларија), тел и факс: 030/461-636, Раде Илић, е-mail: rade1408982@hotmail.com

Удружење „Ром“ Бољевац, Светозара Ристића 6

Удружење ловаца, тел: 030/463-766, факс у књиговодству: 030/463-363, контакт особа Пајкић Слободан, е-mail: luboljevac@gmail.com, ул. Краља Александра 5

Удружење спортских риболоваца, Дејан Ристић

Спортска удружења (Савези), ул.Краља Александра 24, факс: 030/463-652

Удружење пчелара „Ртањ“, ул.Драгише Петровића бб, контакт особа Драгиша Смиљковић

Удружење говедара, контакт особа: Радомир Трујић

Удружење учитеља, Кнеза Милоша 11, учитељ Љубиша Стојановић из Сумраковца

Удружење „Искон“, Кнеза Милоша 4, контакт особа: Зорица Јовановић, е-маил: mira_vucic@yahoo.com

КУД „Бољевац“, Кнеза Милоша 11, контакт особа: Љубица Милосављевић Буба, е-mail: ljubicamil@gmail.com, сајт је у припреми.

Напомена: сва остала (ново)формирана удружења грађана могу нас контактирати ради уноса и њихових података на званичан сајт Општине Бољевац. Добродошли!