Важне вести
Почетна / Вести / ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за насеље НИКОЛА ТЕСЛА на Ртњу

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за насеље НИКОЛА ТЕСЛА на Ртњу

На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ НАСЕЉА „НИКОЛА ТЕСЛА“

 

1. Оглашава се јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Научно-истраживачког насеља „Никола Тесла“ (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Урбанистичког пројекта. Израду Урбанистичког пројекта финансира Милка Кресоја из Београда.
2. Предмет јавне презентације је материјал израђен од стране Пројектног бироа Атеље ″MEZZANINE architects″ из Зајечара Одговорни урбаниста Урбанистичког пројекта је Зоран С. Стојковић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 0998 07.
3. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ НАСЕЉА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 (СЕДАМ) ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 29.09.2017. ГОДИНЕ ДО 05.10.2017. ГОДИНЕ.

4. Заинтересована правна и физичка лица могу, у току времена одређеног за одржавање јавне презентације, извршити увид у Урбанистички пројекат сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у згради Општинске управе Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, канцеларија бр. 5, добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
5. У току трајања јавне презентације правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, у писаној форми на адресу: Општина Бољевац, Општинска управа, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, закључно са 05.10.2017. године.
6. По истеку јавне презентације, Комисија за планове општине Бољевац разматра евентуалне пристигле примедбе и сугестије, врши стручну контролу Урбанистичког пројекта и сачињава писмени Извештај са предлогом о прихватању или одбијању Урбанистичког пројекта.

ЛИНК ЗА ТЕКСТ       ЛИНК ЗА ГРАФИКУ

Саветник- Урбаниста

Жаклина Добрић, дипл.инж.арх.

Препоручујемо

International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire truck for forest fire fighting with equipment

„Municipality of Boljevac announces International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *