Важне вести
Почетна / Економски развој / Привреда / Увоз и извоз за 2010. годину

Увоз и извоз за 2010. годину


Удео општине у увозу у односу на Зајечарски округ                                                    
Удео општине у извозу у односу на Зајечарски округ
                                           
   
  

 

Удео Зајечарског округа у увозу у односу на Републику Србију је 0.22% односно 20 588 800€

 

Удео Зајечарског округа у извозу у односу на Републику Србију је 0.64% односно 33 343 562€

 

Поређење са општинама у Зајечарском округу


 

Разврставање по 4 цифре цариснке ознаке за Бољевац – ИЗВОЗ


 

Разврставање по 4 цифре царинске ознаке за Бољевац – УВОЗ


 

Разврставање по комплетној царинској ознаци – ИЗВОЗ

Машине за бербу,кошење,сортирање јаја,воћа и сл. 2.306.700,00 €
Mашине за припремање земље у пољопривреди 966.232,00 €
Трактори и ост. вучна возила,осим оних из тр.бр.8709 468.500,00 €
Седишта,осим оних из тарифног броја 9402 357.550,00 €
Угаљ дрвени 205.758,00 €
Вратила трансмисиона,криваје,клизни лежаји,зупчаници 42.760,00 €
Приколице и полуприколице;возила несамоходна остала 40.278,00 €
Делови и прибор за моторна возила из тр. бр. 8701-05 27.096,00 €
Апарати за гашење пожара и слични уређаји 11.862,00 €
Машине за пољопривреду,живинарство,пчеларство,ост. 9.038,00 €
Машине за рад са земљом и рудама;макаре и слично 8.172,00 €
Агрегати генераторски електрични и претварачи 5.362,00 €
Резервоари,танкови,бачве од гв. и челика,>300л 4.318,00 €
Пумпе за течности и елеватори течности 3.170,00 €
Мотори клипни сус,дизел или полудизел 2.798,00 €
Производи за грађевинарство од дрвета 1.242,00 €
Мотори клипни сус бензински 1.186,00 €
Контејнери од хартије;регистратори за канцеларије 1.008,00 €
Траке и каишеви од гуме за транспортне и сл. сврхе 926,00 €
Делови за машине из тр. бр. 8425-8430 746,00 €
Остали производи од гвожђа или челика 624,00 €
Амбалажа од дрвета;калемови за каблове дрвени и др. 554,00 €
Машине алатке за обраду дрвета,тврде гуме и пластике 444,00 €
Лежаји котрљајни 202,00 €
Вијци,навртке,тирфони,закивци…од гв. или челика 144,00 €
Заптивачи од металних листова;сетови заптиваћа и др. 18,00 €

 

Разврставање по комплетној царинској ознаци – УВОЗ

Произв.од цемента,бетона и вешт.камена 274.896,00 €
Машине за бербу,кошење,сортирање јаја,воћа и сл. 239.394,00 €
Мотори клипни сус,дизел или полудизел 158.180,00 €
Машине за припремање земље у пољопривреди 87.618,00 €
Жица хладно добијена од гвожђа или нелегир. челика 86.524,00 €
Средства везивна за ливачке калупе и језгра и слично 71.748,00 €
Шипке и профили од осталих легираних челика 60.590,00 €
Вијци,навртке,тирфони,закивци…од гв. или челика 54.716,00 €
Вратила трансмисиона,криваје,клизни лежаји,зупчаници 48.082,00 €
Мотори клипни сус бензински 32.898,00 €
Грануле и прах од сировог и манг.гв.,гвожђа и челика 30.606,00 €
Шипке од гвожђа,нелегираног челика,коване,топловаљ. 19.120,00 €
Делови и прибор за моторна возила из тр. бр. 8701-05 17.096,00 €
Цеви и шупљи профили,бешавни,од гвожђа или челика 15.608,00 €
Произв. пљоснати,ширине 600мм и>,хладноваљани 12.824,00 €
Феролегуре 10.114,00 €
Славине,вентили и слични уређаји 10.056,00 €
Опруге и листови за опруге,од гвожђа или челика 7.618,00 €
Машине за рад са чврстим минералним материјалима 7.540,00 €