Важне вести
Почетна / Е-управа / Лична карта

Лична карта

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

–    Стара лична карта
–    Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
–    Уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
–    Доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове израде личне карте
–    Напомена: Уколико је лична карта истекла више од три месеца, потребно је приложити копију оверене здравствене књижице, или оверену изјаву два сведока (општина или суд)

913,32 динара
Сврха-образац личне карте
Прималац-НБС завод за израду новчаница и кованог новца
Жиро рачун-980-333-07
Позив на број-100041150

226,00 динара
Сврха-трошкови техничке израде
Прималац-ПУ Зајечар
Жиро рачун-840-24849-77
Позив на број-97-68-116-101335846

Напомена: У случају промене презимена потребно је приложити извод из матичне књиге венчаних, записник или решење о промени презимена (не старије од 6 месеци)