Важне вести
Почетна / 2017 / јул

Месечне архиве: јул 2017

Решење о расподели средстава за суфинансирање медијских пројеката по другом Јавном позиву

ОПШТИНСKО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  на последњој седници је донело Решење о расподели средстава за суфинансирање медијских пројеката по другом Јавном позиву у износу од 845 000 динара. ЛИНК

Прочитајте Више »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

На основу члана 108. Закона о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС“, бр. 104/2016), члана 39. Статута општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015), члана 18. Програма стамбене подршке лица без стана који је корисник права  на новчану социјалну помоћ (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 11/2017) и …

Прочитајте Више »

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и прибављања грађевинског земљишта у својини Општине Бољевац на основу чл. 48. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 8/2016) и Одлуке о покретању поступка за отуђења грађевинског земљишта из својине општине Бољевац бр. 06-86/2017-II/3 од 25.07.2017. године расписује ЈАВНИ ОГЛАС …

Прочитајте Више »

ОГЛАС за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац јавним надметањем

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини …

Прочитајте Више »

ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење зграде са земљиштем из јавне својине Oпштине Бољевац

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 49. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини …

Прочитајте Више »

ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

На основу члана 107. Закона о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС“, бр. 104/2016) и члана 17. Програма стамбене подршке лица без стана који је корисник права  на новчану социјалну помоћ (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 11/2017), Стамбена комисија дана 18.07.2017. године утврђује ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА Утврђује се Листа …

Прочитајте Више »