Важне вести
Почетна / 2016 / април

Месечне архиве: април 2016

Општинска изборна комисија општине Бољевац донела је решење o утврђивању збирне изборне листе кандидата за oдборнике скупштине општине Бољевац

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије“,  129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Изборна комисија општине Бољевац на седници одржаној  13. априла 2016. године, донела  је Р  Е  Ш  Е  Њ  Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ …

Прочитајте Више »

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хотелског комплекса на к.п. бр. 6542/4 к.о. Мирово

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хотелског комплекса на к.п. бр. 6542/4 к.о. Мирово Ртањ УП – Графика Ртањ УП – Текст

Прочитајте Више »