Важне вести
Почетна / 2015 / септембар

Месечне архиве: септембар 2015

Набавка финансијских услуга кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о завршном рачуну за 2014. годину Појашњења у вези са јавном набавком Финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Документација о кредитној способности - Закључак о преузимању обавеза по основу дугорочног задуживања Документација о кредитној способности - Завршни рачун за 2011. годину Документација о кредитној способности - Завршни …

Прочитајте Више »

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку бр 03/2015

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку бр 03/2015 

Прочитајте Више »